Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met beroeps- en koepelorganisaties.

De Verwijsgids Kanker is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen bij het vinden van aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. Net als deze website van het Oncologienetwerk Achterhoek, verwijst naar regionale zorgverleners, verwijst. De Verwijsgids Kanker biedt een landelijk overzicht van zorgverleners, organisaties en (online) zelfhulpprogramma’s. Ook voor verwijzers zelf is de Verwijsgids waardevol, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen en huisartsen.  Zij kunnen opzoeken wat er in de regio aan hulp en ondersteuning te vinden is of samen met de patiënt de informatie doornemen.

Voor het zichtbaar en vindbaar maken van zorgprofessionals in de eerste lijn, werken oncologienetwerken samen met IKNL.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken, werkt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met beroeps- en koepelorganisaties . Die bepalen de kwaliteitscriteria waaraan zorgverleners en organisaties moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Zij zorgen ook voor het aanleveren en actualiseren van de gegevens.