Oncologiefysiotherapeut

Als gevolg van kanker of de medische behandeling bij kanker, kunt u lichamelijke en psychische klachten krijgen. Mogelijk kunt u minder goed bewegen, heeft u minder spierkracht en last van vermoeidheid. Pijn en spanningsklachten kunnen aanwezig zijn. De oncologiefysiotherapeut kan u begeleiden om sterker en mobieler te worden. Daarnaast kunt u adviezen krijgen over bewegen en trainen.

Manon te Vaarwerk
Fysiotherapeut met aandachtsgebied oncologie
Fysio Samen Sterk
Bartelinksgang 1, 7151 CV Eibergen
0545-477031
Doenja Berendsen en Cindy Nienhuis
Fysiotherapeuten met aandachtsgebied oncologie
Fysio Eibergen
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
0545-472443
 

Diëtist

Door kanker en/of de behandeling kunt u problemen krijgen met eten. Lekker eten is vaak niet meer vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer uw smaak is veranderd. Of als u door de behandeling misselijk bent of last heeft van verstopping. Als gevolg kunnen gewichtsveranderingen ontstaan. Een goed lichaamsgewicht is van belang om de behandelingen te kunnen doorstaan, schade door de behandelingen te beperken en het herstel hiervan zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor het opbouwen van spierkracht en conditie zijn voedingsstoffen zoals eiwitten noodzakelijk. Een diëtist kan u hierbij helpen.

Geralda Klumpers
Geralda Klumpers van JUCE
Nieuwstraat 4, 7151 CE Eibergen
06-39224590

Ergotherapeut

Heeft u problemen met het uitvoeren van de dagelijkse dingen in en om het huis? De ergotherapeut geeft advies, instructie, training of behandeling om weer algemene dagelijkse of arbeid gerelateerde handelingen te kunnen verrichten en weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Hierbij kunt u denken aan het (weer) leren aankleden of (weer) leren eten, maar de ergotherapeut biedt ook ondersteuning bij het omgaan met beperkte energie en het leren omgaan met concentratieproblemen en geheugen.

Neliza Lubbers
Kracht Ergotherapie
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
088-5014300 M. 06-15919722

Logopedist

Wanneer u na de behandeling moeilijker kunt slikken of spreken kan een logopedist u hierbij ondersteunen en met u aan dit probleem werken. Ook met gehoorproblemen kunt u bij een logopedist terecht. De logopedist kan gehooronderzoek doen en adviseren over het aanpassen van een hoortoestel of andere technische hulpmiddelen. De logopedische behandeling is gericht op het herstellen van de communicatie.

Youtha ten Velden
Logopedie Eibergen-Groenlo-Winterswijk
Nieuwstraat 4-6 Eibergen
06-21307639

Oedeemfysiotherapeut

Mogelijk heeft u, als gevolg van de operatie of een andere medische behandeling, last van ophoping van vocht (lymfoedeem). Dit kan een vervelende klacht zijn en u hinderen in uw dagelijks bewegen. De oedeemfysiotherapeut probeert samen met u de afvoer van vocht op verschillende manieren te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van oefeningen, manuele lymfedrainage en ademhalingstechnieken. Er wordt veel aandacht besteedt aan het zelf onder controle houden van de klachten. 

Doenja Berendsen
Fysio Eibergen
Nieuwstraat 4-6, 7151 CE Eibergen
0545-472443
Manon te Vaarwerk
Fysio Samen Sterk
Bartelinksgang 1, 7151 CV Eibergen
0545-477031
 

Wijkzorg

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en bespreekt uw wensen en behoeften. De wijkverpleegkundige dient onder andere medicatie toe, ondersteund bij lichamelijke verzorging en wondverzorging. Er kan ook hulp worden geboden bij het regelen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, thuiszorg of nachtzorg. De wijkverpleegkundige werkt samen met andere zorgverleners, waaronder een oncologieverpleegkundige en een palliatief verpleegkundige.

De oncologie verpleegkundige is gespecialiseerd in problemen en zorg bij kanker. U kunt de gevolgen van ziekte en behandeling bespreken, methoden om klachten te verminderen en problemen die u bijvoorbeeld thuis of op het werk ervaart door uw ziekte. Als er geen kans meer is op genezing dan kan de oncologie verpleegkundige u en uw naasten ondersteunen in deze fase.

De palliatief verpleegkundige kan begeleiding en ondersteuning bieden in de laatste levensfase. De palliatief verpleegkundige zet zich in om u in deze fase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven en klachten zoals pijn en andere ongemakken te verminderen.

Marga Klompé 

Diede Klein Gunnewiek
Oncologieverpleegkundige/Wijkverpleegkundige
06-13448021
d.kleingunnewiek@szmk.nl
Linda Colenbrander
Oncologieverpleegkundige/Wijkverpleegkundige
06-10019384
l.colenbrander@szmk.nl

Podotherapeut - Podoloog

Door chemotherapie kan het voorkomen dat de zenuwen in uw voeten aangetast worden. Dit kan klachten geven als doofheid en pijn. Overgevoeligheid van de voeten is een veel voorkomend probleem. Ook nagelaandoeningen komen vaak voor. De podotherapeutische behandeling kan bestaan uit huid- en/of nagelbehandeling, maar ook uit het beschermen van de voetzool door middel van het aanmeten van druk ontlastende zolen.
 

Verschil tussen Podotherapeut en Podoloog
Laat u zich behandelen door een podotherapeut, dan weet u zeker dat u wordt behandeld door een hbo geschoold persoon. De kennis van deze persoon is getoetst tijdens de vierjarige opleiding tot podotherapeut. Deze zekerheid heeft u bij een podoloog niet. Vaak heeft een podoloog een cursus of kortdurende module gevolgd, maar ook zonder deze cursus of module mag deze persoon zich podoloog noemen. Een podotherapeut behandelt een groter aantal verschillende klachten in verhouding tot de podoloog. Eén van de verschillen zit in de behandeling bij huidproblemen, nagelproblemen en wonden die veroorzaakt worden door een chronisch ziektebeeld, zoals diabetes en reuma.

Podotherapeut: een beschermde titel
Een podotherapeut is een paramedicus en valt daardoor onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34) en deze mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende hbo-opleiding.

Yvet Pepers, podotherapeut
Voetencentrum Wender
Bartelinksgang 6, 7151 CV Eibergen
088-4547700
 

Psychomotorisch therapeut

Psychomotorische therapie: als gevolg van kanker of de medische behandeling bij kanker, kunt u lichamelijke en psychische klachten krijgen. Daarbij kunt u denken aan vermoeidheid, pijn, maar ook spanningsklachten en angstige of sombere gevoelens. Psychomotorische therapie maakt de verbinding tussen het lichaam en geest, dus kijkt naar wat deze klachten psychisch met ons doen, hoe we hier op reageren en mogelijk anders kunnen doen. Dit kan helpen om beter om te kunnen gaan met de vermoeidheid, pijn, en sombere of angstige gevoelens verminderen.
Hanneke Heezen
Fysio Samen Sterk
Bartelinksgang 1, 7151 CV Eibergen
0545-477031
hanneke@fysiosamensterk.nl
www.fysiosamensterk.nl

Inloophuis

Inloophuis Oriolus

Inloophuis Oriolus
Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk
Desirée Heerdink: 06-10168038
Kirsty Kruisselbrink: 06-12513774
info@oriolus-achterhoek.nl
www.oriolus-achterhoek.nl