Samenwerkingspartners

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk

Het goed organiseren van de zorg rondom kanker begint vaak bij de oncologisch specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Vanuit hun expertise kunnen zij als een van de eerste signaleren welke behandeling en behoeften er zijn als u of uw naaste te maken krijgt met kanker.

Ons doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijns netwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte. Het is daarom belangrijk om de samenwerking uit te bouwen met regionale organisaties zoals het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, inloophuizen, gespecialiseerde GGZ, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat we gezamenlijk de zorg voor patiënten met en na kanker kunnen verbeteren.

Ook interessant

In samenwerking met oncologienetwerken uit andere regio’s in Nederland is de brochure ‘Bouwen aan samenwerking rondom oncologie’ ontwikkeld. In deze brochure zijn vertegenwoordigers uit verschillende netwerken en andere samenwerkingspartners aan het woord. 

Mammacare lingerie

Iedereen wil gewoon de activiteiten ondernemen waar zij zin in heeft. Zwemmen, wandelen of sporten is ontzettend belangrijk, maar dat moet natuurlijk wel goed ondersteund worden. De prothese beha’s en badmode zijn gericht op de activiteit die u wilt ondernemen. 

Haarwerkspecialisten

De haarwerkspecialist is gespecialiseerd in het aanmeten en personaliseren van confectie haarwerken met echt of synthetisch haar. Zij adviseren u graag in de mogelijkheden die er op dat gebied zijn

Centra voor leven met en na kanker

IPSO centra, zijn op 81 locaties in Nederland actief voor kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. Zij kunnen hier zonder afspraak of verwijzing terecht voor lotgenotencontact, een goed gesprek, ontspanning of begeleiding. Deze centra bieden het stukje nazorg waar het ziekenhuis vaak geen tijd voor heeft. Ruim 4500 getrainde vrijwilligers zetten zich in voor de gasten van de centra. Dit zijn vaak ervaringsdeskundigen. De focus ligt op kwaliteit van leven, waarbij altijd wordt uitgegaan van de behoefte van de gast. 
In West-Achterhoek zit een IPSO centrum in Doetinchem: Het Oude IJsselhuis (www.hetoudeijsselhuis.nl)
In Oost-Achterhoek zit een IPSO centrum in Winterswijk: Oriolus (www.oriolus-achterhoek.nl)
Voor alle centra in Nederland: www.ipso.nl

Proscoop

Proscoop begeleidt en ondersteunt vanaf 2019 de ontwikkeling en de organisatie van de lokale netwerken. Samen met een lokale kartrekker, vormen zij een overkoepelend parapluoverleg dat door Proscoop wordt begeleid. In dit overleg is ruimte voor inhoudelijke en praktische zaken en worden de contacten richting andere stakeholders, zoals het ziekenhuis, onderhouden. Het met elkaar optrekken heeft onder andere geleid tot samenwerking met IKNL en afstemmingsoverleg tussen de netwerken en beide ziekenhuizen.

“Door losse partijen te bundelen in een netwerk, zorg je dat je een stem hebt als netwerk in zijn geheel. Daardoor wordt ook de aansluiting met andere stakeholders gemakkelijker. Iedereen heeft er baat bij te weten wie er in de regio bezig zijn met zorg rondom kanker. Natuurlijk zijn er altijd hobbels en heeft het tijd nodig voordat samenwerken binnen het netwerk zijn vruchten afwerpt. De zorgverleners in de netwerken zijn ontzettend betrokken, ze willen mensen die leven met of na kanker zo goed mogelijk begeleiden en helpen.” – Rudie van den Berg, adviseur Proscoop

Een doorontwikkeling van de huidige lokale netwerken moet ervoor zorgen dat alle mensen in de Achterhoek die een oncologische aandoening hebben (gehad), toegang hebben tot zorg en ondersteuning dichtbij huis op het moment dat zij dat nodig hebben voor een kwalitatief optimaal leven.

Deze website met deelnemende partijen in de regio is gemaakt zodat het aanbod in de eerste lijn overzichtelijk is voor patiënt én verwijzer. Zo kunnen patiënten een beroep doen op (na)zorg dichtbij en weten zij welke zorgverleners zorg en begeleiding bij en na oncologie verlenen. Zorgprofessionals vinden hier gemakkelijk de informatie van andere gespecialiseerde zorgverleners. 

AYA Zorgnetwerk

Jong en kanker

AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. AYA-zorg is ‘patiënt-centered & nurse-led’ georganiseerd en gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker. 

Voor meer informatie kijk op de website.