Missie en visie

Missie

Het Oncologie Netwerk Achterhoek staat voor het leveren van optimale en trefzekere zorg in deze regio, voor iedere cliënt die met kanker te maken krijgt. Deze zorg is goed vindbaar, in de eigen omgeving, laagdrempelig en afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften.

Visie
Het Oncologie Netwerk Achterhoek bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners en organisaties uit diverse vakgebieden die nauw met elkaar samenwerken rondom kanker. Ze streven het gezamenlijk doel na om hoogwaardige zorg op maat te leveren en een veilig vangnet te zijn voor de cliënt. Hierbij is het van belang dat de client richting kan geven aan de wijze waarop de beschikbare zorg ingezet kan worden.
De aangesloten zorgverleners en organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld binnen hun eigen vakgebied. Naast het geven van deskundige begeleiding en betrokken zorg voor alle mensen tijdens of na behandeling van kanker in alle fasen, wordt er ook aandacht besteed aan onderlinge samenwerking. Zowel het up-to date houden van kennis in eigen vakgebied, mogelijkheden van verwijzen, als elkaar voorzien van nieuwe informatie en mogelijkheden bij de behandeling en omgang met de ziekte kanker, behoren tot het takenpakket van de aangesloten partijen. Het huidige netwerk biedt een overzicht van het zorgaanbod in de eerste lijn.