Oncologienetwerk Achterhoek

Welkom op de website van Oncologienetwerk Achterhoek

Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt, is alles in het leven ineens anders. Er komt veel op u af. Het ontvangen van de juiste hulp en zorg is belangrijk.

In de Achterhoek zijn verschillende lokale oncologie netwerken gestart. De netwerken bestaan uit eerstelijns zorgprofessionals en hebben als doel om de zorg voor patiënten met en na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Zij werken samen aan een optimaal behandelresultaat.

Mogelijk heeft u vragen of wilt u graag begeleiding. Op deze website wordt inzichtelijk gemaakt welke zorgprofessionals u kunnen ondersteunen.

Ons doel reikt verder dan het inrichten van de lokale eerstelijns netwerken. We willen de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in de verschillende fasen tijdens en na ziekte. Het is daarom belangrijk om samen te werken met regionale organisaties zoals het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat we gezamenlijk de zorg voor patiënten met en na kanker kunnen verbeteren.

Verwijzing en vergoeding
Mogelijk is er een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig bij een aantal zorgverleners. Uw zorgverlener zal u hierover informeren. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw zorgverleners worden de kosten vergoed. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of u de kosten vergoed krijgt.

Kaart

Klik op uw regio om de zorgverleners in de buurt te vinden.